Beeldschermwerkplekadvies

In elke organisatie zijn er tegenwoordig beeldschermwerkplekken aanwezig. Door een goede instelling van de werkplek, kunt u klachten en verzuim voorkomen. Als er al klachten zijn, kan een goede inrichting de klachten verminderen en in veel gevallen zelfs wegnemen. Arbo Zorgvuldig verzorgt een training van een dagdeel of een dag, waarbij theorie én praktijk en informatie over de nieuwste ergonomische producten aan bod komen. Zodat uw medewerkers meer know-how hebben om in uw organisatie de werkplekken goed in te stellen en klachten en verzuim te voorkomen.