Werkplekadvies

Of uw medewerkers nou met machines werken of de hele dag achter een computer zitten: met een juiste inrichting van de werkplekken kunt u zorgen voor een goed werkklimaat en klachten en ongelukken voorkomen. Arbo Zorgvuldig voert in uw bedrijf een werkplekonderzoek uit en geeft een advies over het wegnemen van risico’s. Naast het geven van individuele ergonomische adviezen over de werkplek ondersteunt Arbo Zorgvuldig bij het ontwikkelen van beleid voor de inrichting van de werkplek. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de inkoop van materialen en meubilair, het vastleggen van afspraken en het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten voor het personeel.