Verzuimbeleid

Arbo Zorgvuldig stelt samen met u het verzuimbeleid op en verwezenlijkt het verzuimbeleid in uw organisatie. Op zo’n manier, dat het past bij uw organisatie en goedkeuring krijgt van uw ondernemingsraad. Daarnaast kan Arbo Zorgvuldig u adviseren op het gebied van verzuimregistratie en –analyse. Desgewenst maakt Arbo Zorgvuldig een bredere analyse van het verzuim, waarbij de organisatiestructuur, cultuur en leiderschapsstijl worden betrokken.

Uiteindelijk dragen al deze maatregelen bij aan het terugdringen van het verzuim in uw organisatie.