Risico-Inventarisatie & – Evaluatie

De basis voor het arbobeleid wordt gevormd door een goede Risico-Inventarisatie & – Evaluatie (RI&E). Arbo Zorgvuldig voert voor u de RI&E uit volgens bestaande wettelijk normen – bij voorkeur met de standaard RI&E instrumenten van uw branche. Zonder een RI&E bent u in overtreding van de Arbowet en riskeert u een boete.

De aanpak van Arbo Zorgvuldig kenmerkt zich door een grondige analyse van de gehele organisatie. Naast het in kaart brengen van risico’s en verbeterpunten laat Arbo Zorgvuldig ook de punten zien waarop de organisatie goed presteert. Draagvlak voor de RI&E en het plan van aanpak wordt bereikt door de directie, leidinggevenden, medewerkers en de OR te betrekken bij het opstellen van de RI&E. Arbo Zorgvuldig maakt een rapportage die een goede basis vormt voor uitvoering van de verbeterpunten uit het bijbehorende Plan van Aanpak.

U kunt er voor kiezen om de RI&E volledig door Arbo Zorgvuldig uit te laten voeren, of de RI&E samen te maken. Als u de RI&E zelf wilt maken, kan Arbo Zorgvuldig u op weg helpen en uw RI&E rapport beoordelen of toetsen.