Arbobeleid

In het arbobeleid legt u de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en maatregelen vast om uw medewerkers veilig en gezond te laten werken.Arbo Zorgvuldig helpt u bij het opstellen van het arbobeleid, toetst uw beleid op volledigheid en actualiteit en doet voorstellen voor verbetering. Arbo Zorgvuldig begeleidt uw bedrijf bovendien bij controles van de Inspectie SZW.

Desgewenst kan Arbo Zorgvuldig voor uw branche het beleid, de afspraken en maatregelen vastleggen in een arbocatalogus.